Jiuyuan CNC Lathe machining, shenzhen, China

A few nice cnc machining china factory images I found:

Jiuyuan CNC Lathe machining, shenzhen, China
cnc machining china factory
Image by cesarharada.com

Jiuyuan CNC Lathe machining, shenzhen, China
cnc machining china factory
Image by cesarharada.com

Jiuyuan CNC Lathe machining, shenzhen, China
cnc machining china factory
Image by cesarharada.com