Jiuyuan CNC Lathe machining, shenzhen, China

A few nice cnc manufacturing china images I found:

Jiuyuan CNC Lathe machining, shenzhen, China
cnc manufacturing china
Image by cesarharada.com

Jiuyuan CNC Lathe machining, shenzhen, China
cnc manufacturing china
Image by cesarharada.com

Jiuyuan CNC Lathe machining, shenzhen, China
cnc manufacturing china
Image by cesarharada.com
2f #1 building, shunxin industrial zone, miaoxi guihua, gunlan, shenzhen
jiuyuan999.com